Potřebujeme 1000 podpisů

Aby jsme mohli zaregistrovat stranu, potřebujeme minimálně 1000 podpisu.
petici alespoň jednoho tisíce občanů požadujících, aby strana a hnutí vznikly s uvedením jejich jména a příjmení, data narození, bydliště a podpisu; 

Zde přikládám odkaz:   https://www.mvcr.cz/clanek/obcanske-aktivity-118893.aspx?q=Y2hudW09Ng%3D%3D kde je petice dole na druhém bodě. kterou můžete vytisknout říct o Spravedlnosti znamým, kamarádům a kdo by souhlasil tak můžete vyplnit, až bude vyplněno tak napsat na email: jsmespravedlnost@seznam.cz ja bych pro petici přijel a můžeme si o tom promluvit.